Hej!

Och välkommen hit! Jag, som heter Karin Arbelius, erbjuder genom Orden ett antal tjänster för dig som skriver eller ger ut skönlitteratur, och för dig som behöver hjälp med språkgranskning – oavsett texttyp.
  Som lektör läser jag och ger synpunkter på färdiga manus, både åt förlag och privatpersoner. Om du skriver skönlitteratur, essäer eller kanske en självbiografi erbjuder jag också författarstöd, vilket innebär att jag ger respons och råd angående texter som är på väg att bli till.
  Språkgranskning gör jag på flera nivåer, där ren korrekturläsning är den första och mest grundläg-gande. Jag gör också större textbearbetningar, som till exempel målgruppsanpassningar och språkmodern-isering, samt transkriberar ljudmaterial till text. På utvalda tjänster ger jag generös rabatt till doktorander, forskare och andra personer knutna till universitet och högskolor.
  Via länkarna till höger hittar du beskrivningar av de arbeten jag utför. Läs gärna mer om Orden och om mig här.

Det här gör jag:

                Lektörsläsning och författarstöd

                Korrekturläsning och språkgranskning

                Transkribering

                Textbearbetning

                Språkmodernisering

                Uppdragsskrivande